z cyklu Ciągłość nieskończoności

z cyklu <i>Ciągłość nieskończoności</i>
10 fotografii czarno-białych, papier fotograficzny,
5 fotografii 20 × 30 cm, 5 fotografii 30 x 20 cm
nr inw. DTZSP/175/1–10; zakup 2007

Dzieła artysty