o zachęcie

>> ETR Tekst łatwy do czytania - Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych powołane zostało we Wrocławiu z inicjatywy Ministra Kultury w rządzie Marka Belki — Waldemara Dąbrowskiego i Prezydenta Miasta Wrocławia — Rafała Dutkiewicza, w ramach Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu".

Uroczysta inauguracja działalności DTZSP odbyła sie we Wrocławiu, w dniu 16 lipca 2004 r. Stowarzyszenie utworzyli przedstawiciele środowisk samorządowych i twórczych.

Celem działania stowarzyszenia jest:

  1. Stworzenie interdyscyplinarnej, reprezentatywnej kolekcji sztuki współczesnej,
  2. Współdziałanie z Muzeum Współczesnym Wrocław,
  3. Popularyzacja i promocja sztuki współczesnej,
  4. Wspieranie aktywności twórczej i inicjatyw artystycznych.

Funkcjonowaniem DTZSP kierują powołane na walnym zgromadzeniu naczelne organy stowarzyszenia: Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Władze stowarzyszenia reprezentują: Mirosław Jasiński - Prezes, Rafał Dutkiewicz - Prezes Honorowy, Jacek Szewczyk - Wiceprezes, Barbara Ilkosz, Zbigniew Kupisz, Waldemar Okoń, Andrzej Saj - Członkowie Zarządu; Andrzej Mazur, Zbigniew Makarewicz, Sylwia Świsłocka-Karwot - Członkowie Komisji Rewizyjnej.

Decyzje merytoryczne, dotyczące kształtowania profilu zbiorów, podejmuje Rada Artystyczna, powołana przez Zarząd stowarzyszenia. W skład Rady wchodzą: Anna Kania – Saj, Alicja Klimczak – Dobrzaniecka, Dominika Kluszczyk, Sylwia Kościelniak, Piotr Wieczorek, Igor Wójcik, Katarzyna Zahorska.

Nad ostateczną strategią zakupów i pozyskiwania dzieł czuwa Komisja Zakupów, w skład której wchodzą: Ewa Modlińska, Patrycja Sikora, Dominika Sośnicka.

Władze stowarzyszenia:
Zarząd DTZSP

Prezes:
Mirosław Jasiński

Prezes Honorowy:
Rafał Dutkiewicz

Wiceprezes:
Jacek Szewczyk

Członkowie Zarządu:
Barbara Ilkosz
Zbigniew Kupisz
Waldemar Okoń
Andrzej Saj

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Zbigniew Makarewicz
Andrzej Mazur
Sylwia Świsłocka-Karwot

Komisja Zakupów:
Ewa Modlińska
Patrycja Sikora
Dominika Sośnicka

Rada Artystyczna:
Anna Kania – Saj
Alicja Klimczak – Dobrzaniecka
Dominika Kluszczyk
Sylwia Kościelniak
Piotr Wieczorek
Igor Wójcik
Katarzyna Zahorska

 

statut 12.12.2016