o zachęcie

Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych powołane zostało we Wrocławiu z inicjatywy Ministra Kultury w rządzie Marka Belki — Waldemara Dąbrowskiego i Prezydenta Miasta Wrocławia — Rafała Dutkiewicza, w ramach Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu".

Uroczysta inauguracja działalności DTZSP odbyła sie we Wrocławiu, w dniu 16 lipca 2004 r. Stowarzyszenie utworzyli przedstawiciele środowisk samorządowych i twórczych.

Celem działania stowarzyszenia jest:

  1. Stworzenie interdyscyplinarnej, reprezentatywnej kolekcji sztuki współczesnej,
  2. Współdziałanie z Muzeum Współczesnym Wrocław,
  3. Popularyzacja i promocja sztuki współczesnej,
  4. Wspieranie aktywności twórczej i inicjatyw artystycznych.

Funkcjonowaniem DTZSP kierują powołane na walnym zgromadzeniu naczelne organy stowarzyszenia: Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Władze stowarzyszenia reprezentują: Jacek Szewczyk — Prezes, Rafał Dutkiewicz — Prezes Honorowy, Sylwia Świsłocka-Karwot — Wiceprezes, Mirosław Jasiński, Zbigniew Kupisz, Waldemar Okoń, Igor Wójcik — Członkowie Zarządu; Małgorzata Dajewska, Maciej Łagiewski, Michał Bieniek — Członkowie Komisji Rewizyjnej.

Decyzje merytoryczne, dotyczące kształtowania profilu zbiorów, podejmuje Rada Artystyczna, powołana przez walne zgromadzenie członków stowarzyszenia. W skład Rady wchodzą: Alicja Klimczak-Dobrzaniecka, Anna Kołodziejczyk, Anna Markowska, Zbigniew Kraska, Andrzej Saj, Piotr Lisowski, Krzysztof Skarbek, Justyna Wierzchucka.
Nad ostateczną strategią zakupów i pozyskiwania dzieł czuwa Komisja Zakupów, w sład której wchodzą — Liliana Chromińska, Patrycja Sikora, Dominika Sośnicka, Dariusz Stoces.

Władze stowarzyszenia:

Zarząd DTZSP

Prezes:
Jacek Szewczyk

Prezes Honorowy:
Rafał Dutkiewicz

Wiceprezes:
Sylwia Świsłocka-Karwot

Członkowie Zarządu:
Mirosław Jasiński
Zbigniew Kupisz
Waldemar Okoń
Igor Wójcik

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Małgorzata Dajewska
Maciej Łagiewski
Michał Bieniek

Komisja Zakupów:
Liliana Chromińska
Patrycja Sikora
Dominika Sośnicka
Dariusz Stoces

Rada Artystyczna:
Alicja Klimczak-Dobrzaniecka
Anna Kołodziejczyk
Zbigniew Kraska
Anna Markowska
Andrzej Saj
Piotr Lisowski
Krzysztof Skarbek
Justyna Wierzchucka

statut 12.12.2016