wypożyczenia

Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych udostępnia swoje zbiory w celu ich publicznego eksponowania w muzeach, galeriach oraz innych instytucjach kultury. Wypożyczenia dzieł z kolekcji DTZSP realizuje Muzeum Współczesne Wrocław, gdzie kolekcja jest zdeponowana, na zasadach wypożyczania muzealiów z kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław.

Zasady wypożyczania muzealiów z kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław.