z cyklu Obiekty chwilowe

z cyklu Obiekty chwilowe

3 fotografie czarno-białe, papier fotograficzny,
1 fotografia 30 x 20 cm, 2 fotografie 20 x 30 cm
nr inw. DTZSP/237/1–3; zakup 2008

Fotografie i prace wideo z cykli Obiekty chwilowe i Obiekty nietrwałe ukazują formy powstające w zgodzie z naturą, np. kompozycje z oznakowanych kamieni, rysunki na piasku zalewane przez fale czy zmienne układy tworzone przez rzucany cień. Obiekty dynamiczne należą do cyklu instalacji realizowanych głównie w latach dwutysięcznych, składających się z kamienia, sznurkowych linek i fotografii, tworzących w przestrzeni wspólny, dynamiczny układ.

Piotr Krajewski

Dzieła artysty