z cyklu Obiekty dynamiczne

z cyklu Obiekty dynamiczne

instalacja: kamień otoczak, linka, fotografia czarno-biała,
papier fotograficzny, 30 x 20 cm
nr inw. DTZSP/176; zakup 2007

Fotografie i prace wideo z cykli Obiekty chwilowe i Obiekty nietrwałe ukazują formy powstające w zgodzie z naturą, np. kompozycje z oznakowanych kamieni, rysunki na piasku zalewane przez fale czy zmienne układy tworzone przez rzucany cień. Obiekty dynamiczne należą do cyklu instalacji realizowanych głównie w latach dwutysięcznych, składających się z kamienia, sznurkowych linek i fotografii, tworzących w przestrzeni wspólny, dynamiczny układ.

Piotr Krajewski

Dzieła artysty