Ciągłość nieskończoności

Ciągłość nieskończoności
film wideo, czarno-biały i kolorowy, dźwięk, 19 min,
taśma magnetyczna zdigitalizowana 2007
nr inw. DTZSP/177; zakup 2007

Dzieła artysty

Powiązane

Trzecia Odsłona
  • Wystawy
  • Trzecia Odsłona
  • Prezentacja dzieł sztuki zakupionych przez Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

    28.04—07.09.2008