z cyklu Obiekty nietrwałe

z cyklu Obiekty nietrwałe

5 fotografii czarno-białych, papier
fotograficzny, 20 x 30 cm każda
nr inw. DTZSP/236/1–5; zakup 2008

Fotografie i prace wideo z cykli Obiekty chwilowe i Obiekty nietrwałe ukazują formy powstające w zgodzie z naturą, np. kompozycje z oznakowanych kamieni, rysunki na piasku zalewane przez fale czy zmienne układy tworzone przez rzucany cień. Obiekty dynamiczne należą do cyklu instalacji realizowanych głównie w latach dwutysięcznych, składających się z kamienia, sznurkowych linek i fotografii, tworzących w przestrzeni wspólny, dynamiczny układ.

Piotr Krajewski

Dzieła artysty