z cyklu Obiekty dynamiczne

z cyklu <i>Obiekty dynamiczne</i>
instalacja: kamień otoczak, linka, fotografia czarno-biała,
papier fotograficzny, 30 x 20 cm
nr inw. DTZSP/176; zakup 2007

Dzieła artysty