Poza rzeczywistością

Poza rzeczywistością
film 16 mm, kopia cyfrowa, czarno-biały,
bez dźwięku, 25 s
nr inw. DTZSP/522; zakup 2008

Dzieła artysty