Rejestracja permanentna czasu

Rejestracja permanentna czasu
film 16 mm, kopia cyfrowa, czarno-biały,
bez dźwięku, 21 s
nr inw. DTZSP/520; zakup 2008

Dzieła artysty