Rejestracja permanentna co 1 km autostrady E22

Rejestracja permanentna co 1 km autostrady E22
film 16 mm, kopia cyfrowa, czarno-biały,
bez dźwięku, 2 min 2 s
nr inw. DTZSP/521; zakup 2008

Dzieła artysty