Natalia LL

Natalia LL

Natalia LL ur. w 1937 roku w Żywcu. W 1946 zamieszkała w Bielsku-Białej, gdzie uczyła się w Liceum Technik Plastycznych. Do Wrocławia przyjechała w 1957 roku. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych grafikę, malarstwo i projektowanie szkła. W 1963 obroniła pracę dyplomową pod kierunkiem prof. Stanisława Dawskiego. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

W latach 1970 – 1981 Natalia LL prowadziła wraz z mężem Andrzejem Lachowiczem, Zbigniewem Dłubakiem i Antonim Dzieduszyckim Galerię Permafo (nazwa jest skrótem sformułowania „permanentna formalizacja”). Fotografia była wczesną fascynacją artystki, gdyż uważała, że jest to medium będące w stanie wpłynąć na postrzeganie rzeczywistości. Jeszcze na studiach w latach sześćdziesiątych Natalia LL zajmowała się fotografią „egzystencjonalistyczną” – były to czarno-białe portrety, utrzymane w konwencji naturalistyczno-dokumentalnej (Egzystencje, 1962). Niebawem zainteresowała się konceptualizmem, w którym widziała siłę oddziaływania na mentalną i intelektualną sferę człowieka. Na początku lat siedemdziesiątych stworzyła ideę „fotografii intymnej”. Artystka nadała temu terminowi semantyczną dwuznaczność. Tekst teoretyczny wyjaśniał skromnie, że chodzi o bezpośredniość rejestracji fotograficznej bez nakładania estetyzujących filtrów, jednakże instalacja pod tym samym tytułem zawierała fotografie aktu miłosnego (1971). Zdjęcia ukazywały powiększone fragmenty ciał kochanków, bez ujawniania ich twarzy. W pracy Natalia ist sex (1974) artystka z pomniejszonych fotografii kochającej się w małym pokoju pary utworzyła tytułowy napis. W innej realizacji naga artystka układa ze swojego ciała litery prywatnego alfabetu (Alfabet ciała, 1974). Na początku lat siedemdziesiątych wyodrębnił się główny, kontynuowany przez lata temat: Natalię LL interesowała codzienność ze swoimi egzystencjalnymi faktami, takimi jak miłość fizyczna, jedzenie, mówienie, śnienie. Ciało jest dla artystki podstawowym środkiem wyrazu, co potwierdza także w swoich performansach. Cała jej sztuka ma charakter bardzo intymny.

Katarzyna Poźniak

Dzieła artysty

Powiązane

BOX — II Odsłona
  • 01.04.2011 - Wystawy
  • BOX — II Odsłona
  • Wystawa ze zbiorów Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

    08.04.—19.06.2011
BOX
  • 01.11.2010 - Wystawy
  • BOX
  • Wystawa dzieł sztuki ze zbiorów Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

    18.11.2010—2011
Wymiana Darów artystów z publicznością