Wirtuoz

Wirtuoz
film 16 mm, kopia cyfrowa, czarno-biały,
bez dźwięku, 2 min 54 s
nr inw. DTZSP/327; zakup 2008

Dzieła artysty