z cyklu Cienie

z cyklu Cienie

71 diapozytywów barwnych, mały obarzek, 36 x 24 mm każdy
19 diapozytywów barwnych, mały obarzek, 36 x 24 mm każdy
nr inw. DTZSP/, zakup 2012

Trzy dzieła z cyklu Cienie to dwie grupy diapozytywów barwnych (wymiary: 1) 36 x 24 mm – 71 diapozytywów, 2) 36 x24 mm – 19 diapozytywów) Andrzeja Lachowicza pochodzące z trwającego od 1968 r. projektu artystycznego o tym tytule.

Prace to ujęcia cienia artysty, który jest rzucany w różnych pozach i wariantach na pokryty zielenią grunt. Zdjęcia różnią się szczegółami. Część z nich jest wykonana w pionie, część w poziomie. Część z nich prezentuje artystę w półpostaci, część w dwóch trzecich. Można je również podzielić ze względu na pozę artysty – na niektórych z nich jest on ustawiony prostopadle do kadru, zaś na innych bokiem. Poszczególne elementy cyklu różnią się także układem gestów wykonywanych przez artystę – na niektórych z nich widać, że jedną ręką wykonuje zdjęcie, zaś drugą ma wzniesioną do góry. 

Jakub Zarzycki

Dzieła artysty