Krew Poety

Krew Poety
4 fotografie czarno-białe, papier fotograficzny,
70 x 100 cm każda, ed. 6 + 2 AP
nr inw. DTZSP/142–145; dar Autora 2006

Dzieła artysty

Powiązane

Tożsamość
  • Wystawy
  • Tożsamość
  • Druga prezentacja stale powiększanej kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

    14.02—15.04.2007