Krew Poety

Krew Poety
4 fotografie czarno-białe, papier fotograficzny,
2 fotografie 100 x 70 cm, 2 fotografie 70 x 100 cm,
ed. 6 + 2 AP
nr inw. DTZSP/192–195; zakup 2007

Dzieła artysty

Powiązane

Tożsamość
  • Wystawy
  • Tożsamość
  • Druga prezentacja stale powiększanej kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

    14.02—15.04.2007