Tożsamość

Tożsamość
 • 01.02.2007 - Wystawy
 • Tożsamość
 • Druga prezentacja stale powiększanej kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

  14.02—15.04.2007

czas: 14.02 — 15.04.2007
miejsce: Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5
kurator: Sylwia Świsłocka-Karwot
aranżacja: Romek Rutkowski

artyści: Mirosław Bałka / Andrzej Dudek Dürer / Natalia LL / Lech Majewski / Maciej Osika / Ewa Partum / Laura Pawela / Anna Płotnicka / Jadwiga Sawicka / Józef Robakowski / Wioletta Tycz

Wystawa TOŻSAMOŚĆ jest drugą prezentacją stale powiększanej kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, które od dwóch lat gromadzi we Wrocławiu dzieła sztuki współczesnej.

Zgodnie z zamierzeniem autorki projektu, wystawa nie jest celem, a tylko środkiem, rodzajem pasa transmisyjnego między dziełem (twórcą dzieła) a prowokowanym do namysłu odbiorcą. Sztuka występuje tu w roli angażującego umysł odbiorcy mediatora. Celem jest sprowokowanie refleksji na temat własnej tożsamości, zamyślenia nad "byciem 'ja' u siebie", a także tropienia na wystawie pewnych wątków; tożsamości sztuki oraz tożsamości przestrzeni. 
Projekt związany z wystawą został pomyślany jako przedsięwzięcie wieloelementowe.

Składa się z ekspozycji wkomponowanej w specjalnie do tego celu przearanżowane wnętrze późnogotyckiego kościoła., w którym zostaną zaprezentowane prace znanych w kraju i zagranicą przedstawicieli polskiej sztuki - konceptualnej, minimalistycznej, performatywnej, eksperymentalnej i krytycznej (obrazy, fotogramy, fotografie, filmy wideo, instalacje, wideofreski). Wśród autorów prezentowanych prac znajdą się: Mirosław Bałka, Andrzej Dudek-Dürer, Natalia LL, Lech Majewski, Maciej Osika, Ewa Partum, Laura Pawela, Anna Płotnicka, Józef Robakowski, Jadwiga Sawicka, Wioletta Tycz.

Przewidziano towarzyszące wystawie działania, osnute na wątku poszukiwania własnej tożsamości. Będą to m.in. przeznaczone dla odbiorców w różnym wieku, akcje i warsztaty. Zwiedzający będą mogli zaznaczyć swoją obecność na wernisażu, zostawiając swój odcisk palca, na specjalnie do tego przygotowanym - tworzonym w trakcie trwania wystawy "Obrazie tożsamości Wrocławian"; dzieci będą mogły skomponować wielką układankę ze stworzonych przez siebie puzzli, a także "przechować w muzeum swoją tożsamość", w formie własnoręcznie wykonanego dzieła - "kubika tożsamościowego". Ze zbieranych w trakcie trwania wystawy kubików zostanie stworzona instalacja, podobna do tych, jakie współcześnie tworzą znani artyści (m.in. wystawiająca swoje prace Jadwiga Sawicka).

"Jeśli nie wiem, kim jestem, 
nie wiem, kim jestem, robiąc to, co robię. 
Nie wiedząc, kim jestem, robiąc to, co robię, nie wiem, dokąd zmierzam. 
Niepewność, co do charakteru mojej obecności w teraźniejszości, 
stawia pod znakiem zapytania moją przeszłość i moją przyszłość.
Tylko człowiek, dzięki zdolności do autorefleksji, jest w stanie poszukiwać własnej tożsamości.

Tożsamość

Głównym kryterium i punktem odniesienia ludzkich decyzji i zachowań jest to, co można nazwać świadomością własnej tożsamości. Jest ona zakorzeniona w dostępnym człowiekowi doświadczaniu samego siebie, które obiektywizuje się w odpowiedzi na pytanie o to, kim jestem? Pytanie to ulega weryfikacji, gdy dany człowiek ma trudności ze zrozumieniem swojego "ja", zrozumieniem na jakiej zasadzie "jest sobą u siebie". Wynikiem takowego stanu 'chwiejnej świadomości' jest frustrujące poczucie niepewności, niepokoju, zagubienia, braku umiejętności podejmowania decyzji, czyli - chaosu w myśleniu i działaniu. Różnorodność propagowanych obecnie stylów życia, mód, tendencji określających na nowo światopoglądy, podważenie jednoznaczności norm etycznych, wielorakość wizji człowieka - sprawia, że żyjemy w czasach, które nazywamy często wiekiem kryzysu ludzkiej tożsamości.

Kontakt ze sposobami jawienia się dziś świata czyni problem tożsamości szczególnie ważkim. Im intensywniej człowiek doświadcza relatywizowania czy negowania norm, wartości oraz podstawowych zasad postępowania, tym silniej odczuwa konieczność odkrywania i respektowania własnej tożsamości. Jako szczególnie ważny problem współczesności, tożsamość, jest też przedmiotem zainteresowań artystów".

W coraz bardziej rozrastającej się przestrzeni sztuki trwa nieustanne poszukiwanie reguł i struktur, które integrowałyby zachowanie jednostki oraz określały jej tożsamość. Ta sama prawidłowość dotyczy zarówno podmiotowo traktowanego obszaru sztuki, jak i całej ogarniającej ją przestrzeni artefaktów.

Sylwia Świsłocka (kurator wystawy)
fragment ze wstępu do katalogu wystawy "Tożsamość"

Spis prac:
Bałka Mirosław, Tanz, 2006; instalacja: kaseton, sól, film wideo/DVD, 190x250x10 cm

Dudek Dürer Andrzej, Autoobserwator I ver. III (1999) o wym.: 66x69;
tech.: fot., druk cyfrowy/ pł.

Dudek Dürer Andrzej, Sztuka Butów... po 32 latach... cz... (2001) o wym.: 66x69c;
tech.: fot., druk cyfrowy/pł.

Dudek Dürer Andrzej, Sztuka Butów... po 32 latach... b... (2001) o wym.: 66x69;
tech.: fot., druk cyfrowy/pł.

Dudek Dürer Andrzej, Zapakowana w B... Sztuka Butów... po 32 latach...(2001) o wym.: 66x69;
tech.: fot., druk cyfrowy/pł.

Dudek Dürer Andrzej, Zapakowana w O... Sztuka Butów... po 32 latach... (2001) o wym.: 66x69;
tech.: fot., druk cyfrowy/pł.

Dudek Dürer Andrzej, Trans Trip I: 1/ Invisible time 2/ Border 3/ Meta trip (2001-1002) M9:18;
tech.: 3 filmy wideo/DVD czas 1/ 0:10:28 2/ 0:09:00 3/ 0:09:18.

Dudek Dürer Andrzej, Z serii Trans Trip II: 1/ Mental steps 2/ Velocity 3/ Trans trip (2001-2002)
tech.: 3 filmy wideo/DVD czas: 1/ 0:05:00 2/ 0:05:02 3/ 0:07:43.

Majewski Lech, Krew Poety (2006)
tech.: film wideo/DVD; czas 1:30:00.

Natalia LL, Przestrzeń konsumpcyjna (1972-2007) o wym. 400x300; tech.: instalacja składająca się z: 1/ 12 fot. kol./pł. o wym. 100x100 2/ 10 talerzy wypełnionych czerwonym woskiem 3/filmu wideo/DVD czas: projekcja zapętlona.

Natalia LL, Punkty podparcia - Gwiazdozbiór Orzeł, 1978 (1998), wydruk cyfrowy i wycinanka z papieru na płytach PCV, dyptyk, 100x200 cm.

Osika Maciej, Autoportret (2004-2006) o wym.: 70x300;
tech. 5 fot. cz-b/PCV owym.: 70x50.

Partum Ewa, Samoidentyfikacja (1980-2006) o wym.: 150x900;
tech.: 3 wydruki komp. fot. cz-b/aluminium; 1 wydruk komp. fotocollage/aluminium; wszystkie o wym.: 150x203.

Pawela Laura, Faster (2005) o wym.: 300x300;
tech.: instalacja składająca się z: 1/ makiety z półką o wym. 61x30x25 2/ animacji Faster, plik swf/CD 3/ Zestaw obrazów (akr./pł.) - razem 63 szt., w tym: 2 x komplet obrazów z napisem "FASTER", każdy komplet to 6 obrazów, wszystkie o wym.: 50x50 (razem 12 obrazów o wym.: 50x50), 2 x komplet obrazów "X" - komplet to 6 obrazów, każdy o wym.: 50x50 (razem 12 obrazów o wym.: 50x50), 3 x obraz 100x70, 1 x obraz o wym.: 80x90, 3 x obrazy o wym.: 40x50, 28 x obrazy 30x40, 1 x obraz o wym.: 50x70, 2 x obraz o wym.: 27x35, 1 x obraz o wym.: 30x38.

Płotnicka Anna, Instalacja nieskończona (1997) o wym.: 50x70;
tech.: instalacja składająca się z: 1/ 8 wydruków komp. fot. kol./aluminium, każdy o wym. 2/ wideoperformance Film nieskończony/DVD, czas: 0:16:19.

Płotnicka Anna, Trzymam się powietrza (2004) o wym.: 50x150;
tech.: instalacja składająca się z: 1/ 3 wydruków komp. fot. kol./aluminium, każdy o wym. 50x50 2/ wideoperformance /DVD, czas: 0:09:47.

Robakowski Józef, Moje wideomasochizmy (1989) o wym.: 50x300;
tech.: instalacja składająca się z: 1/5 wydruków fot., każdy o wym.: 50x60 2/ wideoperformance Moje videomasochizmy/ DVD, czas: 0:05:00.

Sawicka Jadwiga, Wytworca formy jej niezrownany producent (2006) o wym.: 200x600x600;
tech.: 4 wielkoformatowe wydruki fot. kol./aluminium, każdy o wym.: 170x130; 15 wydruków fot. kol./aluminium, każdy o wym.: 30x40.

Tycz Wioletta, Anorexis (2006) o wym.: 200x600;
tech.: 5 wydruków - grafik komp..aluminium, każdy o wym.: 200x100.

Zakup dzieł do kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych sfinansowano ze środków Miasta Wrocławia i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powiązane

Zasoby naturalne
 • 02.10.2020 - Wystawy
 • Zasoby naturalne
 • Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
  Wernisaż
Wrocław konkretny
 • 13.10.2017 - Wystawy
 • Wrocław konkretny
 • Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

  27.10.2017–26.03.2018
In Progress
 • 19.09.2014 - Wystawy
 • In Progress
 • Sztuka mediów w Kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

  19.09.2014–2.02.2015