Pawela Laura

Pawela Laura

Laura Pawela ur. w 1977 roku w Rydułtowach koło Rybnika. W latach 1997-2000 studiowała w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w 2000 roku uzyskała licencjat na kierunku Wychowanie Plastyczne. W latach 1999-2004 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2004 obroniła pracę dyplomową z rzeźby w pracowni prof. Leona Podsiadłego. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Stypendystka Ministra Kultury (2002/2003); w 2003 roku nominowana do Paszportu „Polityki” w kategorii Plastyka; wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie kultury za rok 2004. Zajmuje się rzeźbą, instalacjami, multimediami, rysunkiem i malarstwem. W czasie studiów tematem jej prac było ciało (Wykrój mojego ciała, Anty-konsumpcja, 2002), własne doświadczenia rodzinne (rzeźba Dom 152, 2001) oraz problem komunikacji międzyludzkiej w wirtualnym świecie. W cyklu prac Reallaura (2002-2004) artystka odnosiła się do problemu popularności nowych mediów, wprowadzając język obrazu do sfery cybernetycznej, by następnie dokonać jego ponownej transplantacji do medium malarskiego. Cykl Reallaura zaprojektowany został w formie bloga dystrybuowanego za pośrednictwem Internetu na telefony komórkowe. Proste grafiki wyświetlane na typowych dla pierwszych telefonów zielonych ekranach zawierały autoportrety artystki oraz krótkie komentarze („Chyba schudłam”, „Głupi dyplom ASP”, „Dosyć tych wystaw malarstwa”, „Lubię się na siebie gapić”). Moda na dzwonki, logotypy i różne motywy wyświetlaczy do telefonów stała się konwencją obrazowania osobistej rzeczywistości, alter ego artystki, „prawdziwej” Laury – konwencją przenoszoną także na płótno. Nadprodukcja bezwartościowych informacji, komentarze dotyczące życia i kondycji autorki znalazły swoje odzwierciedlenie również w cyklu Reality_LP. To seria prac malarskich i obiektów, nawiązujących w formie do szaty graficznej i układu okien systemu windows, z takimi komunikatami, jak: „Contact with real world was unable”,  „Could not find myself”, „No time for being”, „Are you bored with art?”. Równolegle do obu cykli powstawały miejskie huby i murale o tej samej tematyce (Outside, 2003-2005). Wątki krytyki środowiska artystycznego: kuratorów, krytyków, galerii oraz rynku sztuki obecne są w wielu realizacjach Laury Paweli  (m.in. Czy krytyk mnie kupi? w ramach hasArt, Galeria Miejska, Wrocław, 2002; Budżet 500 zł, Galeria Arsenał, Białystok, 2005; Train your artist, IMT, Londyn, 2002; Łazienka/Salle de Bain, Strasburg, 2005). Akcja Ubezpieczenie Talentu z 2006 roku, polegająca na dokumentowanych z ukrytej kamery wizytach w firmach ubezpieczeniowych i prowadzeniu z agentami korespondencji, była z kolei utopijnym wysiłkiem zmierzającym do określenia weryfikowalną miarą najistotniejszej dla każdego artysty wartości i ochrony przed jej utratą. Prace powstałe od 2007 roku odsłaniają mroczną stronę twórczej siły (Last exit for the lost, 2007), obejmują poszukiwanie i rekonstruowanie w przestrzeni galerii niedokończonych argentyńskich budowli (Unfinished histories, 2008), tworzenie obiektów i obrazów z destruktów prac własnych i innych artystów (Hełm, 2008 i Dym, 2009)  czy realizacje na śląskich hałdach obrazów wideo inspirowanych romantycznym malarstwem niemieckim (Friedrich, 2008). Dzieła Laury Paweli z tego okresu odwołują się do sfery przeczuć, intuicji, niepokoju wewnętrznego, twórczej niemocy i melancholii, których suma pokazana została na wystawie It hurts me too we wrocławskiej galerii BWA Awangarda w 2009 roku. Artystka uczestniczyła w kilku istotnych dla polskiej sztuki wystawach, m.in. Za czerwonym horyzontem (CSW Zamek Ujazdowski/ NCCA, Moskwa 2004/ 2005), Na okrągło (Hala Stulecia, Wrocław, 2009), Ars Homo Erotica (Muzeum Narodowe, Warszawa, 2010), Sąsiedzi/Nachbarn/Neighbours (CSW Łaźnia, Gdańsk, 2010).

Patrycja Sikora

Dzieła artysty

Powiązane

Tożsamość
  • 01.02.2007 - Wystawy
  • Tożsamość
  • Druga prezentacja stale powiększanej kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

    14.02—15.04.2007