Pamiątka z Wrocławia

Pamiątka z Wrocławia

3 obiekty znalezione: śruba, zgnieciona puszka, plastikowe
zęby wampira
nr inw. DTZSP/106-108; zakup 2006

Pamiątka z Wrocławia to trzy znalezione przez artystę obiekty – zgnieciona metalowa  puszka, zardzewiała śruba oraz plastikowa sztuczna szczęka. Do każdego z nich dołączona jest „metka” potwierdzająca, że przedmiot w istocie jest „pamiątką z Wrocławia”, wraz z nazwiskiem autora oraz ceną. Tytuł może być rozpatrywany w kontekście wszechobecnego biznesu pamiątkarskiego, szczególnie rozwiniętego w tzw. „galeriach sztuki”, gdzie seryjne przedmioty (niskiej jakości artystycznej grafiki czy małowymiarowe rzeźby – przyciski do papieru itd.) są sprzedawane jako dzieła sztuki. Harlender – tak jak w serii Białe kreski nowe – nadaje nowe znaczenie przedmiotom pozbawionym pierwotnej funkcji, tym razem poprzez gwarancję ich przynależności do efektów twórczości artystycznej. Praca wpisuje się w długą tradycję eksponowania w instytucjach kultury tzw. readymades, poczynając od słynnego pisuaru Duchampa.

Dzieła artysty