Continuum

Continuum

olej, płótno, 120 x 145 cm
nr inw. DTZSP/61; zakup 2005

Praca Continuum jest inspirowana kształtem wstęgi Möbiusa i jej osobliwą cechą, jaką jest jednostronna powierzchnia nieskończoności wynikająca ze zlepienia w trójwymiarowej przestrzeni dwuwymiarowej płaszczyzny paska skręconego o 180º. Uzyskujemy wówczas figurę o szczególnych cechach. Nasze zmysły i intuicje zawodzą w ocenie jej przymiotów i parametrów. W pracy Continuum na zamalowanej białą farbą płaszczyźnie płótna obserwujemy nie nieskończoną, a zmierzającą ku nieskończoności przygodę biegunowo rozumianych w tradycji malarstwa czerwieni i błękitu, symboli ognia i wody, piekła i nieba, czynników: aktywnego i pasywnego, kolorów z temperaturowej skali barw – zimna i gorąca.