z cykluFi: Figura podwójna

z cykluFi: Figura podwójna

akryl, płótno, 100 x 100 cm
nr inw. DTZSP/63; zakup 2005

W pracy Fi w jaskrawozielone tło autorka wpisała z graficzną precyzją abstrakcyjną z punktu widzenia odbiorcy figurę geometryczną, budowaną płaszczyznami wyznaczonymi przez siatkę równolegle biegnących linii. Praca jest przykładem zainteresowań artystki, w których do głosu dochodzą: autonomia aktywnej percepcyjnie barwy, minimalizm środków oraz redukcjonizm formy. Wszystko o proweniencji właściwej abstrakcji geometrycznej sprzężone zostało ze skonceptualizowaną wizualnie regułą matematyczną ciągu Fibonacciego. Ujawnia się tu także inspiracja zapożyczoną z obszaru nauk ścisłych teorią liczb, w której dające się wyrazić graficznie ciągi Fibonacciego cechuje jeszcze jedna osobliwość łącząca świat nauki ze światem natury: okazuje się, że sposobowi, w jaki liście rozmieszczone są na łodydze, z uwzględnieniem ich pozycji względem siebie (filotaksji), odpowiada postęp właściwy dla ciągów Fibonacciego. Magia liczb oraz natura – oto temat intelektualnych oraz plastycznych dociekań artystki w pracach z lat dziewięćdziesiątych i późniejszych.

Sylwia Świsłocka-Karwot

Dzieła artysty