Gołkowska Wanda

Gołkowska Wanda

Wanda Gołkowska ur. w 1925 roku w Rzeszowie. W latach 1946-1952 odbyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim i artystyczne w PWSSP (dzisiaj ASP) we Wrocławiu. Dyplom uzyskała w pracowni Eugeniusza Gepperta w 1952 roku. Zawodowo związana z macierzystą uczelnią, w której przeszła wszystkie stopnie awansu do stopnia profesora włącznie. Obecnie mieszka i tworzy we Wrocławiu.

Malarka, rysownik, autorka obiektów przestrzennych, animatorka życia artystycznego, inicjatorka wystaw i akcji związanych z mail artem. Była członkinią takich ugrupowań artystycznych, jak Poszukiwania Formy i Koloru (1957-1961) i Grupa Wrocławska (1962-1976) oraz założycielką i mentorką wciąż istniejącego ugrupowania Kontynuacja i Sprzeciw (od 1995), współtworzonego przez wychowanków prowadzonej przez artystkę w macierzystej uczelni pracowni. Od połowy lat pięćdziesiątych XX wieku Gołkowska czynnie współtworzy ruch neoawangardy w Polsce. Jest zaliczana do grona prekursorów polskiego konceptualizmu, mail artu, op artu oraz strukturalizmu. W 1968 roku artystka sformułowała koncepcję dzieła sztuki jako „układu otwartego”.


Sylwia Świsłocka

Dzieła artysty