Moskowczenko Kamil

Moskowczenko Kamil

Kamil Moskowczenko (ur. 1983) – polski artysta zajmujący się malarstwem i perfomansem, twórca obiektów i instalacji artystycznych. Od 2003 roku studiował na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, a od 2006 roku na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. W 2009 roku obronił dyplom z malarstwa w pracowni Piotra Błażejewskiego oraz z malarstwa w architekturze i urbanistyce w pracowni Wojciecha Kaniowskiego. Od 2009 roku współtworzył i prowadził galerię sztuki EMDES we Wrocławiu. W 2011 roku zatrudniony na wrocławskiej ASP – na stanowisku asystenta w pracowni malarstwa Anny Kowalskiej-Szewczyk. W 2018 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną Moment przemiany – abstrakcja malarska jako przejaw energii archetypu (promotorka: Anna Kramm).

Od 2011 roku należy do twórców skupionych wokół projektu artystyczno-badawczego Silesium, poświęconego reinterpretacji historycznej i kulturowej kondycji Dolnego Śląska przy pomocy współczesnych środków artystycznych. Silesium współtworzą artyści związani z wrocławską ASP, m.in.: Anna Kowalska-Szewczyk (kuratorka i koordynatorka), Maciej Albrzykowski, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Małgorzata Kazimierczak, Anna Kołodziejczyk, Urszula Śliz, Igor Wójcik. Moskowczenko brał udział w wystawach przygotowywanych w ramach Silesium, m.in. „Palimpsest” w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze (2012), „Ideoformy” w Galerii Neon ASP we Wrocławiu (2014), „Endemity i dezele” w Galerii Warzywnik w Gdańsku (2015).

Artysta prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych (np. „Synklinorium”, AKWARIUM – Polanicka Galeria Sztuki, Polanica Zdrój, 2017; „W co można tu uwierzyć”, Mieszkanie Gepperta, Wrocław, 2016; „IRRATIO”, Galeria EMDES, Wrocław, 2009) oraz na wystawach zbiorowych (m.in. „Double Line”, ART TRACE Gallery, Tokio, 2017; „Wrocław konkretny. Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych”, Muzeum Współczesne Wrocław, 2017; „o.m.g.”, Galeria Miejska, Wrocław, 2012; „Czy dzisiejsza sztuka jest romantyczna?”, Galeria Kobro, Łódź, 2012; „Tablica”, BWA, Legnica, 2011). Brał również udział w kilku edycjach Przeglądu Sztuki SURVIVAL (2005, 2006, 2014, 2015); w 2016 roku został również kuratorem zewnętrznym 15. edycji SURVIVALU realizowanej pod hasłem „Rozwarstwienie” w Audytorium Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W zbiorach Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych znajduje się pięć obrazów artysty z cyklu Relikty dolnośląskie z 2014 roku.

Karolina Dzimira-Zarzycka

Dzieła artysty