Kazimierczak Małgorzata

Kazimierczak Małgorzata

Małgorzata Kazimierczak ur. w 1968 roku w Lubaniu. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Grafiki i Malarstwa, w pracowni prof. Andrzeja Basaja i w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego, gdzie w 1995 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Małgorzata Kazimierczak jest artystką multimedialną, która w twórczości wykorzystuje fotografię, wideo, instalacje audio-wizualne, malarstwo i grafikę. Buduje projekty z pomocą dźwięku, światła oraz słów pełnych znaczeń. Proces twórczy zwykle jest rozłożony w czasie, oparty na spotkaniach, kontakcie podczas działań – akcji – lub też relacji wewnętrznych, które są często dopełniane refleksją teoretyczną. Nie poddając się dyktatowi żadnego medium, swoją sztukę artystka tworzy jakby pomiędzy nimi. Ważny wpływ na dzisiejszą twórczość Kazimierczak mają także doświadczenia w alternatywnej Grupie Działań Teatralnych, gdzie w ramach poszukiwań twórczych odbywały się warsztaty, spektakle, festiwale czy performanse. Te zdobyte w trakcie ośmioletniej pracy doświadczenia pozwoliły jej na poznanie własnego potencjału w sferze ekspresji ruchowej, możliwości swojego ciała, które później miały swoje konsekwencje w postrzeganiu tworzenia jako działania-procesu. Miały również znaczenie w przekraczaniu tradycyjnej formy przekazu artystycznego, w procesie bycia pomiędzy sztuką a rzeczywistością, w zacieraniu granic poszczególnych dyscyplin sztuki. Kazimierczak należy też do nieformalnej grupy artystek realizujących cykle wystaw pt. Róża wiatrów, których istotą jest doświadczenie zebrane w procesie wspólnych podróży twórczych.

Andrzej Saj

Dzieła artysty