Miejsce, w którym nie byłem nigdy wcześniej — pokaz dzieł z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

Miejsce, w którym nie byłem nigdy wcześniej — pokaz dzieł z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

Publikacja towarzyszy wystawie „Miejsce, w którym nie byłem nigdy wcześniej — pokaz dzieł z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych”, Wrocław 2016

organizator:
Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Muzeum Architektury we Wrocławiu

kuratorka wystawy:
Anna Kołodziejczyk

artyści:
Andrzej P. Bator, Krystian Truth Czaplicki, Andrzej Dłużniewski, Miłosz Flis, Józef Hałas, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Zdzisław Jurkiewicz, Grupa Luxus, Anna Stępkowska

teksty:
Alicja Klimczak-Dobrzaniecka, Anna Kołodziejczyk, Elżbieta Łubowicz, Anna Mituś, Andrzej Saj, Małgorzata Sobolewska, Ewa Sułek, Sylwia Świsłocka-Karwot

redakcja:
Anna Kołodziejczyk

tłumaczenie:
Karol Waniek

korekta:
Aleksandra Zoń

projekt graficzny:
Łukasz Paluch, AnoMalia art studio
www.anomalia.pl

zdjęcia:
Z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych, Miłosz Flis, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska

druk:
Drukarnia JAKS, Wrocław
www.jaks.net.pl

nakład:
1000 egz.

Zakup dzieł do kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych sfinansowano ze środków Gminy Wrocław oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

do pobrania

Powiązane

Zasoby naturalne
DEPENDENCJE
Kolekcja 2012—2017