Promocja sztuki, z cyklu Diagramy

Promocja sztuki, z cyklu Diagramy

diagram; druk cyfrowy; papier; 70,1 x 100,3 cm
nr inw. DTZSP/799; zakup 2017

Promocja sztuki Andrzeja Kostołowskiego to poziomy wydruk na papierze. Na jednolitym czarnym tle przedstawiono biały diagram złożony z koncentrycznie, promieniście rozmieszczonych białych, odręcznych napisów drukowanymi literami. W centrum pozostawiana została przestrzeń w kształcie okręgu, wyznaczona regularnymi napisami i podkreślona białą, przerywaną linią. W lewym górnym rogu kompozycji znajduje się biały napis bezszeryfowym fontem komputerowym: „Andrzej Kostołowski, Wykresy, 1970-2011”.

Dwanaście haseł zapisanych większymi literami ułożono jak na tarczy zegara – leżą jakby na kolejnych godzinach. Na samej górze (godzina 12.00) umieszczono hasło SZTUKA, a następnie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara): ARTYŚCI, NURTY, TEORIA/PRAKTYKA, MIEJSCA, „ŚWIAT SZTUKI”, WYSTAWY, IMPREZY, WYDAWNICTWA, MEDIA, KRYTYKA, FILOZOFIA SZTUKI.

Między głównymi hasłami zapisano od dwóch do siedmiu haseł uzupełniających każdy z problemów: „SZTUKA: kłopoty z definicją sztuki; sztuka instytucjonalna; sztuka obrzeży. ARTYŚCI: kształcenie twórców; akademie; pracownie; grupy twórcze. NURTY: abstrakcja; figuracja; medializm; pop koncept; proces; instalacje; performance. TEORIA/PRAKTYKA: wywiady z twórcami; teksty artystów; strategie sztuki; wybory praktyk. MIEJSCA: rynek sztuki; galerie autorskie; galerie publiczne; miejsca alternatywne; centra twórcze; muzea sztuki współczesnej. »ŚWIAT SZTUKI«: kuratorzy; marszandzi; kolekcjonerzy. WYSTAWY: pokazy indywidualne; wystawy problemowe; wystawy grupowe. IMPREZY: festiwale sztuki; duże pokazy międzynarodowe (Wenecja, Kassel); targi sztuki. WYDAWNICTWA: katalogi; działy sztuki w periodykach; książki o sztuce. MEDIA: filmy o twórczości; sztuka w telewizji; sztuka w Internecie. KRYTYKA: recenzje; wstępy katalog; eseje interpretacyjne; błąd intencjonalny. FILOZOFIA SZTUKI: określenie miejsca sztuki w estetyce; próba dojścia do pojęcia »sztuka«”.

Praca należy do tworzonego od lat 70. cyklu Diagramy (1970-2012), w którym Andrzej Kostołowski porusza problematykę związaną m.in. z oryginalnością sztuki, relacją artysty i odbiorcy czy różnymi zjawiskami art-worldu. Diagramy pozwalają przejrzyście objaśnić daną kwestię w formie wizualnej i są ważnym elementem jego wykładów z zakresu teorii sztuki. Jak pisze Daria Milecka, każdy diagram jego autorstwa to „swoisty traktat, a jego esencja jest podana wizualnie. Diagramy te mogą istnieć autonomicznie, bez konieczności towarzyszącego tekstu, można je odczytywać jako czystej postaci rysunki czy  szkice. Można o nich mówić używając kategorii typowo plastycznych, jak linia, forma, przestrzeń, kompozycja, kolor, a nawet bryła”. Autor zajmuje się także badaniem miejsca diagramów w kulturze, czego efektem jest publikacja Wykresy i sztuka (Wybór zagadnień) wydana w 2016 roku.

Wersja z czarnym wykresem na białym tle została pokazana (pod tytułem Krąg promocji sztuki) na wystawie zbiorowej „Diagram. Jerzemu Ludwińskiemu” (Galeria Działań, Warszawa, wernisaż: 21.12.2010; Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 12.–24.04.2011; MCSW Elektrownia, Radom, 20.05.–12.06.2011), a także ilustrowała artykuł Andrzeja Kostołowskiego Krąg promocyjny (część pierwsza) opublikowany w „Zeszytach Artystycznych” (nr 18, kwiecień 2009).

Karolina Dzimira-Zarzycka