Glocal, z cyklu Diagramy

Glocal, z cyklu Diagramy

diagram; flamaster; papier; 21 x 29,7 cm
nr inw. DTZSP/792; zakup 2017

Glocal Andrzeja Kostołowskiego to rysunek tuszem na poziomej białej kartce papieru. W centrum znajduje się diagram, nad którymi umieszczono czarny podpis drukowanymi literami: GLOCAL, poprzedzony czerwoną kropką. Wykres składa się z czterech wpisanych w siebie figur geometrycznych o czarnych krawędziach. W centrum znajduje się trójkąt równoboczny z napisem LOCAL w środku. Otacza go nieregularny obły kształt podpisany PROVINCIAL, który jest zamknięty z kolei w kwadracie oznaczonym hasłem INTERNAL. Największym obiektem, mieszczącym w sobie wszystkie pozostałe, jest okrąg wyznaczony przerywaną linią i opisany jako GLOBAL. Napisy LOCAL oraz GLOBAL łączy czerwona strzałka z grotem po obu stronach i czerwonym hasłem GLOCAL wzdłuż łukowatego promienia.

Praca należy do tworzonego od lat 70. cyklu Diagramy (1970-2012), w którym Andrzej Kostołowski porusza problematykę związaną m.in. z oryginalnością sztuki, relacją artysty i odbiorcy czy różnymi zjawiskami art-worldu. Diagramy pozwalają przejrzyście objaśnić daną kwestię w formie wizualnej i są ważnym elementem jego wykładów z zakresu teorii sztuki. Jak pisze Daria Milecka, każdy diagram jego autorstwa to „swoisty traktat, a jego esencja jest podana wizualnie. Diagramy te mogą istnieć autonomicznie, bez konieczności towarzyszącego tekstu, można je odczytywać jako czystej postaci rysunki czy  szkice. Można o nich mówić używając kategorii typowo plastycznych, jak linia, forma, przestrzeń, kompozycja, kolor, a nawet bryła”. Autor zajmuje się także badaniem miejsca diagramów w kulturze, czego efektem jest publikacja Wykresy i sztuka (Wybór zagadnień) wydana w 2016 roku.

Karolina Dzimira-Zarzycka