Portrety górników – ostatnie pokolenie z cyklu Ludzie czarnego złota

Portrety górników – ostatnie pokolenie z cyklu Ludzie czarnego złota

fotografia; papier fotograficzny barytowy; odbitka fotograficzna czarno-biała; 43 x 56,1 cm
DTZSP/698, zakup 2014

Portrety górników to cykl sześciu fotografii (wszystkie czarnobiałe, każda o  wymiarach 50 x 60 cm). Każda z nich jest całopostaciowym portretem górnika w mundurze galowym na tle zaniedbanej albo zniszczonej lub opuszczonej architektury.

Zdjęcie przedstawia mężczyznę w galowym mundurze (najprawdopodobniej górniczym). Jest on umieszczony w jednej trzeciej kadru (po lewej stronie), zaś za nim, po ukosie, znajduje się opuszczony budynek z napisem “wstęp wzbroniony”. Na trzecim planie znajduje się kolejny opuszczony budynek.

Prace pochodzą z cyklu Ludzie czarnego złota, który tworzą portrety górników z Wałbrzycha i okolic.

Jakub Zarzycki