MAIL

MAIL

59,7 x 59,7 cm
nr inw. DTZSP/719, zakup 2015

Dzieła artysty