Chansons de Geste

Chansons de Geste

instalacja; plik tekstowy, plik graficzny, drewno, metal, plastik; 18-kanałowa wideoinstalacja (kolor, dźwięk), wymiary zmienne, ed. 1/3 + 2AP
DTZSP/690/a-t, zakup 2014

Dzieła artysty