Sausage Hero

Sausage Hero

nr inw. DTZSP/183, zakup 2012

Dzieła artysty