Skiba Piotr

Skiba Piotr

Piotr Skiba (ur. 1980 we Wrocławiu) - wrocławski artysta posługujący się następującymi środkami twórczymi: film, instalacja, performance, obiekty artystyczne, fotografia i malarstwo. W roku 2006 ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Od 2014 pracuje w Akademii Sztuki w Szczecinie jako wykładowca w Pracowni Rysunku II.

Prace artysty były pokazywane na następujących wystawach indywidualnych (wybór): Honky (Whitebox Art Center, Nowy Jork 2014), Man, that negro stole my show! (The Old Truman Brewery, Londyn 2014), Vulgar Display Of Power (Muzeum Współczesne Wrocław, 2013), Teabagging (Galeria Leto, Warszawa 2013), Sausage hero  (BWA Awangarda, Wrocław 2012), Heute bin ich der grösste  Galeria Entropia, Wrocław 2011), Between White Modernism and Black Baroque: edycja pierwsza (White Modernism, BWA Studio, Wrocław 2008) i druga (The Black Baroque, BWA Design, Wrocław 2009),  Storytellers (pierwsza i druga edycja: Galeria Entropia oraz II Festiwal Opowiadania, Wrocław 2007).

Brał także udział w wystawach zbiorowych (wybór): XIV Międzynarodowy Festiwal  Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty (Wrocław 2014), Ruptures & Convergences (KUAD Gallery, Stambuł 2014), Pełnia sztuczna (Muzeum Współczesne Wrocław, 2012), Jądro ciemności (Zona Sztuki Aktualnej, Szczecin 2012), Ultima Thule (BWA Studio, Wrocław 2011), Schöne Spiele. Recykling the iron curtain, (Kuhlhaus, Berlin 2011), House of Change (Europejski Konkres Kultury, Wrocław 2011), VII Konkurs im. Eugeniusza Gepperta i VI Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych (BWA Awangarda, Wrocław 2005).

Nagrody i stypendia (wybór): nominacja do Nagrody wARTo (2011), Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005), Nagroda firmy NETIA S.A. w 7. Ogólnopolskim Przeglądzie Młodego Malarstwa im. E. Gepperta, (BWA Awangarda, Wrocław 2005) i Stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia (1998).

W swojej twórczości Piotr Skiba porusza problematykę alienacji we współczesnym społeczeństwie. Osamotnienie wynika z tego, że jednostka nie potrafi osiągnąć oczekiwanego przez otoczenie sukcesu, a co za tym idzie: zdobycia odpowiedniego prestiżu. Artysty nie interesuje jednak sama kwestia robienia kariery, ale tego, jak poczucie klęski, a następnie zmarginalizowania, wpływa na ludzką egzystencję. Skiba tworzy za pomocą cykli prac, powstających często na przestrzeni kilku lat, w których łączy ze sobą różne techniki, takie jak malarstwo, fotografia, tworzenie obiektów oraz performance. Głównym jego chwytem artystycznym jest tworzenie napięcia pomiędzy dosłownością i namacalnością przekazu a elementem gry, jaki w nich się odbywa, co powoduje, że artysta przenosi na widza emocje, a także postawy etyczne, które są podstawą jego działania.

W cyklu Sasuage hero (powstawał w latach 2008-2012) artysta poruszył zagadnienie obcości i poczucia klęski. Za pomocą różnych środków artystycznych opowiadał o swoim doświadczeniu nieudanej podróży do Stanów Zjednoczonych, gdzie miał zrobić karierę zaraz po studiach. Cykl ten to zapis różnych stanów i uczuć, jakie wówczas mu towarzyszyły.

Man, That Negro Stole My Show! (techniki różne, 2009-2012) to cykl prac, który został zainspirowany postacią jedynego czarnoskórego bezdomnego z Wrocławia. Zdarzało mu się krzyczeć czy wygłaszać na ulicach miasta kazania w ekspresyjny sposób, co sprawiało wrażenie obłędu i zagubienia. Artysta wcielił się w jego postać poprzez założenie specjalnej maski, w której chodził po osiedlu na wrocławskim Kozanowie.

W Vulgar Display of Power (obiekty oraz wideoperformance, 2013) artysta nawiązuje do poprzedniego cyklu. Tworzy maskę z tworzywa sztucznego, która może być poruszana za pomocą wentylatora, ale następnie jest zakładana przez artystę. Wybiera się on w niej na spacer, a następnie porzuca ją. Ukazuje to chęć przyjęcia, ale i odrzucenia, postawy obcego w przestrzeni publicznej.  

W zbiorach Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych znajdują się prace Piotr Skiby z cyklu Sausage hero: trzy obrazy (akryl na płótnie): The Rubber (2010), Studium do portretu młodego Nosferatu (2010) i Sausage hero (2012) oraz film Sausage hero (2010).

Jakub Zarzycki

Dzieła artysty