Miastoprojekt

Miastoprojekt
7 fotografii barwnych, lambda, dibond, pleksi (120 x 80 cm, 80 x 120 cm, 50 x 33 cm, 50 x 33 cm, 33 x 50 cm, 20 x 30,5 cm, 20 x 30,5 cm) Praca Miastoprojekt Alicji Karskiej i Aleksandry Went składa się z siedmiu barwnych fotografii. Zdjęcia, wykonane z różnych perspektyw i z różnej odległości, ukazują makietę fikcyjnego miasta ułożoną z kostek cukru nad brzegiem wody na terenie gdańskiej stoczni. Biel cukrowego budulca silnie odcina się od brunatnoszarego, piaskowego podłoża. Niektóre ujęcia przywodzą na myśl zdjęcia lotnicze realnych miast . Pozostałe fotografie demistyfikują jednak tę staranną aranżację i pozwalają na rozpoznanie niewielkiej skali budowli oraz ich otoczenia. Można również dostrzec, że część „budynków”, przypominających modernistyczne kostki, zaczyna topnieć w zetknięciu z mokrym podłożem.

W komentarzu do swojej pracy artystki tłumaczą: Wbrew utopijnym roszczeniom do trwałości i wieczności, w zainscenizowane miasta wpisany jest obraz destrukcji i rozpadu. Urbanistyczny racjonalizm utyka w błocie i kałużach, a w rozsypującej się geometrii białych kostek zawodzi nawet witruwiańska zasada trwałości. Makiety wyimaginowanych miast niemal na naszych oczach przekształcają się w makiety ruin, porzucone pozostałości nigdy niezrealizowanych projektów.

Projekt ten czytelnie wpisuje się w twórczość duetu Karska i Went, której oś stanowi tematyka związana z architekturą, w szczególności zaniedbaną, porzuconą, pozbawioną swojej pierwotnej funkcji, a także jednoczesna fascynacja śladami przemijania, upływu czasu, rozpadu, wpisanymi na stałe w przestrzeń miejską. W pracy Miastoprojekt wektor zwykłych działań artystek został niejako odwrócony: tym razem to one same wykreowały miasto, co więcej – miasto stworzone właśnie po to, by niemal natychmiast zniknęło, stopniało, zdematerializowało się.

Karolina Dzimira