Fotograficzna dokumentacja wystawy Sympozjum Plastyczne Wrocław `70

Fotograficzna dokumentacja wystawy Sympozjum Plastyczne Wrocław `70
54 negatywy czarno-białe 36 mm
nr inw. DTZSP/869/1-54; zakup 2010

Dzieła artysty