Fotograficzna dokumentacja instalacji Henryka Stażewskiego Kompozycja pionowa nieograniczona, Wrocław 1970

Fotograficzna dokumentacja instalacji Henryka Stażewskiego Kompozycja pionowa nieograniczona, Wrocław 1970

kopia cyfrowa fotografii barwnej,
264 MB, 150 pikseli na cm², 50,28 × 45 cm
nr inw. DTZSP/670; zakup 2010

Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70 (06–08.02.1970), zorganizowane z okazji 25. rocznicy „Powrotu Ziem Północnych i Zachodnich do Macierzy”, miało formę dyskusji ideowo-artystycznej, w której wzięło udział 39 artystów. Pokłosie sympozjum stanowiła konceptualna w charakterze wystawa projektów uczestników – propozycji do realizacji w przestrzeni miejskiej Wrocławia – która miała miejsce w dzisiejszym Muzeum Architektury (17–30 marca 1970). Zdzisław Holuka jest autorem bezcennej dokumentacji fotograficznej wystawy podsumowującej sympozjum.

Katarzyna Poźniak

Dzieła artysty