Czekam... (performans w moim ogrodzie, Wrocław)

Czekam... (performans w moim ogrodzie, Wrocław)
6 fotografii czarno-białych, druk cyfrowy, płótno,
100 × 70cm każda, ed. 2/4
nr inw. DTZSP/87/1–6; zakup 2006

Dzieła artysty