Topografia semantyki

Topografia semantyki

druk cyfrowy na piance poliwęglowej, 9 części, 150 x 150 cm każda
nr inw. DTZSP/196/1-9; dar Fundacji ART TRANSPARENT 2007

W innym cyklu prac artysta posłużył się jakby lewitującymi w płaszczyźnie tablic wyrazami, dodając je po jednym do każdej kolejnej planszy i wikłając tym samym ich sensy. Topografia semantyki powstała w 1970 i wtórnie została stworzona na potrzeby pokazu w ramach Przeglądu Młodej Sztuki Survival, odbywającej się w 2007 we Wrocławiu. Pracę zainstalowano wówczas na fasadzie Opery Wrocławskiej. Zawieszonym w płaszczyźnie bieli jednosylabowym „to”, „tu”, „jest”, „na” towarzyszyły plansze, na których te same zwielokrotnione wyrazy swobodnie anektowały-zapisywały przestrzeń tablic, aby ostatecznie spotkać się razem na ostatniej z nich, pozwalającej im swobodnie, dosłownie zawisnąć na fasadzie budynku oraz w przenośni, w przestrzeni kwadratowej pianki, z której praca została wykonana. Spotkanie tych zatomizowanych, a poprzez to – abstrakcyjnych leksykalnych bytów zaowocowało możliwością konstytuowania się ich w świadomości odbiorcy, jako wariantów, w pewnym sensie rachitycznych zdań: „to tu jest na”, „to jest tu na”, „jest tu to na” itp.

Sylwia Świsłocka-Karwot

Dzieła artysty