Bez tytułu

Bez tytułu

odlew żeliwny, malowany, 20 x 56 x 25 cm
dokumentacja baneru: fotografia barwna, druk cyfrowy,
70 x 100 cm; autor fotografii: Krzysztof Solarewicz
nr inw. DTZSP/562/1-3; zakup 2009

baner: fotografia barwna, druk atramentowy,
twardy solwent, 480 x 950 cm
nr inw. DTZSP/562/3; dar Centrum Sztuki WRO 2009

Cykl Sierotki, z którego pochodzi praca przedstawiająca dwie masywne bryły kształtem przypominające samochody uchwycone w pędzie zderzenia, powstał na pokonkursową wystawę Spojrzenia 2009 w warszawskiej Zachęcie. Podczas wrocławskiej edycji tej wystawy w Centrum Sztuki WRO artysta zdecydował się pokazać fotografię rzeźby i wyeksponować ją w postaci wielkoformatowego bilbordu w przestrzeni miejskiej, będącego swoistym tłem dla parkujących przed nim samochodów, budując tym samym napięcie pomiędzy symbolicznym i bezpośrednimi desygnatami. Zarówno sama interwencja, jak i dokumentująca ją fotografia stanowią nową warstwę znaczeniową dzieła, kontrastując gładką, lśniącą powierzchnię samochodów na fotografii i bilbordzie – znajdujących się jakby jeszcze przed mającą nastąpić tragedią – z drażniącą, pokrytą rdzą i odłażącą żółtą oraz czerwoną farbą rzeczywistej powierzchni rzeźby. Mimo że kształt pracy przywodzi na myśl schematycznie narysowane auta z dziecięcych kreskówek, które samoistnie regenerują się po niezliczonych kraksach, to wynikająca z zastosowanego tworzywa jej nieubłagana solidność przeczy temu wrażeniu, aż nazbyt dobitnie udowadniając nieuchronność destrukcji i rozpadu. Wydaje się, że w tym kontraście leży niepokojąca siła tej z pozoru niewinnej pracy.

Dzieła artysty

Powiązane