Błażejewski Piotr

Błażejewski Piotr

Piotr Błażejewski (ur. 1950) – polski malarz.

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Plastycznej we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta), gdzie w 1975 uzyskał dyplom w zakresie malarstwa pod kierunkiem Alfonsa Mazurkiewicza oraz projektowania malarstwa w architekturze i urbanistyce w pracowni Mieczysława Zdanowicza.

Od 1975 zatrudniony na macierzystej uczelni, w 2002 roku otrzymał tytuł profesora. Współpracował również jako wykładowca z Akademią Rolniczą (obecnie Uniwersytetem Przyrodniczym) we Wrocławiu. 

Błażejewski w swojej twórczości zajmuje się przede wszystkim malarstwem abstrakcyjnym. Interesują go układy geometryczne tworzone za pomocą dużych, regularnych i precyzyjnie malowanych plam barwnych, często przełamywanych liniami. Artysta zazwyczaj układa swoje dzieła w cykle – w ich ramach kolejne dzieła są innymi opracowaniami tego samego motywu, różniąc się pod względem kolorystyki czy układu poszczególnych elementów.

Andrzej Jarosz, w artykule zamieszczonym w katalogu artysty z 2014, pisał, że Błażejewski „jest zarówno reprezentantem tendencji strukturalnej, jak i artystą podążającym tropami analitycznych poszukiwań awangardystów należących niegdyś do Grupy Wrocławskiej (m.in. Jana Chwałczyka i Wandy Gołkowskiej). Zalicza się też do grona plastyków posługujących się językiem geometrii. Nie wolno także zapominać o wyraźnych predylekcjach tego twórcy do koloryzmu i do pewnych obszarów malarstwa materii – dwóch tendencji dominujących przed laty w jego macierzystej uczelni”.

Magdalena Hniedziewicz w tekście Piotr Błażejewski 105 obrazów z 2005 roku pisała, że „w malarstwie Piotra Błażejewskiego geometria jest strukturalnym kośćcem kompozycji. Obrazy układają się w ściśle uporządkowane, proste figury zamknięte w swoistych ramach; są ściśle zaplanowaną i konsekwentnie realizowaną całością o samodzielnej wartości plastycznej. Czasem są to dyptyki, tryptyki, ostatnio składają się z wielu niewielkich obrazków”. 

Liczne wystawy indywidualne w kraju, m.in. „Architektura koloru” (BWA Wrocław, 1979), „Architektura koloru i interferencje” (BWA Wrocław, BWA Katowice, 1990, następnie Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, BWA Częstochowa, 1991), „Nieprawdopodobne figury geometryczne” (Galeria Horyzont we Wrocławiu oraz Galeria Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, 2009). Cyklowi wystaw retrospektywnych pt. „W drodze – razem ze mną” (m.in. w BWA Rzeszów, BWA Krosno, Galeria Miejska we Wrocławiu, 2015-2016) towarzyszył katalog monograficzny artysty.

Błażejewski jest również twórcą akcji artystycznych, np. Wędrujące obrazy (Tajlandia, Laos, Izrael, Egipt, 2012 oraz Rosja, 2014) czy Chusteczki Pana Buddy (2012, Kambodża, 2012).

Prace Błażejewskiego znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Do kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych należą dzieła artysty pt. Obiekt malarski 1, Obiekt malarski 2 oraz dyptyk Kontra DUET III/2012.

 

Jakub Zarzycki

Dzieła artysty