Grupa Łuhuu

Grupa Łuhuu

Grupa Łuhuu – powstała w 2005 grupa artystyczna zajmująca się performensem, w skład której wchodzą: Katarzyna Goleń, Karina Marusińska, Agnieszka Rzeźniak oraz Natalia Rzeźniak-Pospieszalska.

Swoje perfermensy Grupa Łuhuu realizuje często na festiwalach artystycznych – zarówno polskich (np. Festiwal Miast Polskich, Młody Wrocław w Warszawie, 2008; Międzynarodowy Festiwal Sztuki Interakcje, Piotrków Trybunalski, 2009), jak i zagranicznych (np. Festival de Couture, Strasburg, 2008; 9. Międzynarodowy Festiwal Performance Anymous, Pilzno, 2008). Poza tym działalność Grupy prezentowana była również w przestrzeniach galeryjnych, m.in. w BWA Awangardzie we Wrocławiu (Być jak Sędzia Główny, 2010) czy CSW Łaźni w Gdańsku (Inkubator, 2008).

Akcje Grupy Łuhuu rozgrywają się przede wszystkim w przestrzeni publicznej, gdzie natychmiast zwracają uwagę przypadkowych widzów. Artystki swymi działaniami prowokują interakcję z odbiorcami, mimo że zazwyczaj pozostają jednak bierne, a na publiczność działa elektryzująco sama sytuacja przez nie wytworzona. Przykładem może być performens Obiekt I, II, III, IV (2007), kiedy członkinie Grupy siedziały zamknięte w szklanych gablotach, ustawionych w centrum Wrocławia. Łuhuu nie rezygnuje także z akcji wykonywanych w zamkniętych przestrzeniach, np. w Muzeum Współczesnym Wrocław (Schron, 2012) czy Teatrze Współczesnym Wrocław (Panie, Panowie - Akcja!, 2008).

Artystki w ten sposób definiują pole swoich działań artystycznych: [Grupa Łuhuu] kładzie duży nacisk na interakcję, kontakt z przypadkowym widzem w przestrzeni publicznej. Porusza się głównie w obszarze gender, problemów tożsamości, szeroko pojętej komunikacji oraz sytuacji rozgrywających się na pograniczu publiczne / prywatne, często za pomocą mocnego wizualnego przekazu. W akcjach Łuhuu odnaleźć można równocześnie wiele humoru, a także afirmacji pewnej „dziewczyńskości”, co w warstwie wizualnej przejawia się choćby w powtarzających się w wielu performensach strojach – białych, falbaniastych, dziewczęcych sukienkach.

W kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych znajduje się film dokumentujący performens 4:0, przeprowadzony przez Grupę Łuhuu na Stadionie Oławka we Wrocławiu w ramach 10. edycji Przeglądu Sztuki Survival w 2012 roku.

Karolina Dzimira

 

Dzieła artysty