Krenz Igor

Krenz Igor

Igor Krenz ur. w 1959 roku w Katowicach. Studiował w latach 1981 – 1986 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Igor Krenz zajmuje się twórczością wideo, filmem i fotografią. W latach dziewięćdziesiątych założył Zespół Filmowy Kino – otwartą, nieformalną grupę eksperymentującą z twórczością wideo, filmem i nowymi mediami. Współpracował z rozmaitymi formacjami artystycznymi (m.in. Łyżka Czyli Chili) i muzycznymi (np. Starzy Sida). Wraz z Oskarem Dawickim, Wojciechem Niedzielką i Łukaszem Skąpskim tworzył Supergrupę Azorro, istniejącą w latach 2001 – 2011. Filmy wideo, które Igor Krenz realizuje od 1990 roku, są zazwyczaj lapidarnymi, oszczędnymi formalnie rejestracjami eksperymentów-performansów, odbywających się w pracowni artysty na tle białej ściany. Kamera jest jedynym świadkiem działań, prowadzonych z użyciem gotowych (ready made) przedmiotów i/ lub prymitywnych urządzeń własnej konstrukcji. Krenz twórczo interpretuje rygoryzm wyjściowych założeń właściwych konceptualizmowi, będącemu tu tak historycznym, jak i estetycznym odniesieniem, oraz zestawia go z pełną przekory ekspresją gry, bliską niekiedy rebusowi, swobodnie i jakby mimochodem prowadzącą do wielopoziomowych znaczeń. Istotna rola w tym przypada poetyce nadawanych pracom tytułów, zawsze bezpośrednio przylegających do zawartości, ale i wprowadzających element niepewności co do intencji artysty. Twórca zdefiniował własny styl , opierając się na ascetycznym, dosłownym zapisie, jakby od niechcenia powołując skomplikowane systemy odniesień i relacji pełnych sylogizmów, tautologii oraz ujmującego humoru.

Piotr Krajewski