Kolekcja 2012—2017

Kolekcja 2012—2017

„Wciąż chcemy wierzyć, że w sztuce ukierunkowanie na kognitywną samorealizację człowieka jest niewystarczające. Właśnie sztuka ma moc odkrywania, że prawdziwe poznanie to przekroczenie tej jednostkowo rozumianej subiektywnej kategorii. To kreowanie świata, który jest możliwy tylko dlatego, że ktoś przed nami miał już zdolność widzenia futura et futuribilia – rzeczy przyszłych i tych, które mogłyby się stać. Sztuka rodzi się w „miejscu”, gdzie potencjał kreacyjny człowieka dokonuje kolejnego przejścia od momentu „przed” do momentu „po”. Istnienie sztuki, a dzięki niej i ludzi, w tym znaczeniu, jest trwającym w czasie stawaniem się. W sztuce wszak wciąż pociąga nas tajemnica, dzięki której, jakbyśmy go nie pojmowali, staje się człowiek.”

Sylwia Świsłocka-Karwot, Wstęp


Wstęp
„Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce drugi tom katalogu kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych za lata 2012–2017, działającego we Wrocławiu od 2004 roku. Nasze Stowarzyszenie zostało powołane dzięki inicjatywie samorządowych władz lokalnych w osobie Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza oraz rządowych – w postaci ówczesnego Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego. Wsparci finansami z obu źródeł, od tego czasu rokrocznie staramy się uzupełniać kolekcję o dzieła sztuki reprezentujące tradycyjne gatunki sztuk, znaczące zarówno w perspektywie historycznej, jak i jawiące się jako zjawiska antycypujące nowe nurty w sztuce. Budujemy we Wrocławiu kolekcję dzieł, o których można powiedzieć, że z dzisiejszej perspektywy wciąż jawią się jako aktualne albo znaczące w globalnej perspektywie historii. Praca ta wielu z nas sprawia radość i satysfakcję. Zwłaszcza, że kolekcja stanowi jedyny w swoim rodzaju zasób, w którym mogą i będą mogły się przeglądać kolejne pokolenia wrocławian, a którego oddziaływanie niewątpliwie poszerzy horyzont dociekań na temat sztuki tworzonej w Polsce i poza jej granicami. Dziś kolekcja DTZSP liczy ponad 700 dzieł sztuki współczesnej. W porównaniu do skatalogowanych w pierwszym tomie dzieł – ponad 400 obiektów – powiększyła się więc prawie dwukrotnie. Chcielibyśmy wierzyć, że jest ona dumną wizytówką aktywności kulturalnej Wrocławia.
Składam podziękowania naszym mecenasom – Gminie Wrocław oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wszystkim zaangażowanym w tworzenie kolekcji oraz powstanie tego katalogu: Artystom, członkom Zarządu, Rady Artystycznej oraz Komisji Zakupów Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w latach 2012–2017, autorkom not katalogowych, autorom fotografii, całemu zespołowi redakcyjno-graficznemu. Podziękowania chcę także skierować do Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia za sfinansowanie tej publikacji. Dziękuję.
Sercem kolekcji są Artyści oraz ich dzieła. Niech ten katalog wesprze ich działania.”

Sylwia Świsłocka-Karwot Wrocław,
16 października 2020 roku

Katalog można ściągnąć tutaj.


Wydawca:
Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
www.zacheta.wroclaw.pl

Publikacja sfinansowana przez Gminę Wrocław – Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia

Zadanie publiczne pn. „Kontynuacja tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej we Wrocławiu w latach 2018–2020” jest współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław

Zakup dzieł do kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych dofinansowano ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław
www.wroclaw.pl

Zakup dzieł do kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


© Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Wrocław 2020

© Teksty Dorota Miłkowska, Patrycja Sikora, Daria Skok, Sylwia Świsłocka-Karwot
© Fotografie Małgorzata Kujda
© Fotografie dodatkowe (il. 1, 2, 3, 5) Małgorzata Kujda, dzięki uprzejmości Fundacji Art Transparent

Wrocław Fotografie archiwalne dzięki uprzejmości Artystów

Redakcja: Sylwia Świsłocka-Karwot
Współredakcja i korekta: Anna Momot
Opracowanie graficzne: Wojciech Głogowski

ISBN 978-83-959158-1-9
Nakład: 1000 egz.
Druk: Drukarnia JAKS, ul. B. Bogedaina 8, 50-514 Wrocław, www.jaks.net.pl

Powiązane

Debaty Habeas Lounge