TRZECIA ODSŁONA

TRZECIA ODSŁONA

„TRZECIA ODSŁONA. III WYSTAWA DOLNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH”
Publikacja towarzyszy wystawie TRZECIA ODSŁONA

Muzeum Architektury we Wrocławiu 29 kwietnia – 8 czerwca 2008
Kurator wystawy: Wojciech Stefanik
Tekst do katalogu: Andrzej Kostołowski
Tłumaczenia: Maciej Ignaczak
Fotografie z wystawy: Mirosław Łanowiecki
Opracowanie graficzne: Wojciech Głogowski
Druk i współpraca: JAKS

ISBN 978-83-925517-7-5

Katalog zrealizowano ze środków Miasta Wrocławia i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Powiązane

Kolekcja 2012—2017
Tożsamość
Kolekcja 2004 – 2011