Auto performance Meta Multi Predestynacja

Auto performance Meta Multi Predestynacja

obiekt; metal, papier, wydruk cyfrowy atramentowy; 33 x 33 x 4 cm, nr odbitki/nakład 1/1 
nr inw. DTZSP/810; zakup 2017

 

Dzieła artysty