Identyfikacja II (stereografia)

Identyfikacja II (stereografia)
druk cyfrowy, płótno, 100 × 70 cm, ed. 10
nr inw. DTZSP/84; zakup 2006

Dzieła artysty