o zachęcie

Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych powołane zostało we Wrocławiu z inicjatywy Ministra Kultury w rządzie Marka Belki — Waldemara Dąbrowskiego i Prezydenta Miasta Wrocławia — Rafała Dutkiewicza, w ramach Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu".

Uroczysta inauguracja działalności DTZSP odbyła sie we Wrocławiu, w dniu 16 lipca 2004 r. Stowarzyszenie utworzyli przedstawiciele środowisk samorządowych i twórczych.

Celem działania stowarzyszenia jest:

  1. Stworzenie interdyscyplinarnej, reprezentatywnej kolekcji sztuki współczesnej,
  2. Współdziałanie z Muzeum Współczesnym Wrocław,
  3. Popularyzacja i promocja sztuki współczesnej,
  4. Wspieranie aktywności twórczej i inicjatyw artystycznych.

Funkcjonowaniem DTZSP kierują powołane na walnym zgromadzeniu naczelne organy stowarzyszenia: Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Władze stowarzyszenia reprezentują: Jacek Szewczyk - Prezes, Rafał Dutkiewicz - Prezes Honorowy, Zbigniew Kupisz - Wiceprezes, Mirosław Jasiński, Waldemar Okoń, Igor Wójcik - Członkowie Zarządu; Michał Bieniek, Małgorzata Dajewska, Andrzej Mazur - Członkowie Komisji Rewizyjnej.

Decyzje merytoryczne, dotyczące kształtowania profilu zbiorów, podejmuje Rada Artystyczna, powołana przez Zarząd stowarzyszenia. W skład Rady wchodzą: Łukasz Huculak, Barbara Ilkosz, Dominka Kluszczyk, Zbigniew Kraska, Piotr Lisowski, Dorota Miłkowska, Andrzej Saj.

Nad ostateczną strategią zakupów i pozyskiwania dzieł czuwa Komisja Zakupów, w skład której wchodzą: Ewa Modlińska, Patrycja Sikora, Dominika Sośnicka.

Władze stowarzyszenia:
Zarząd DTZSP

Prezes:
Jacek Szewczyk

Prezes Honorowy:
Rafał Dutkiewicz

Wiceprezes:
Zbigniew Kupisz

Członkowie Zarządu:
Mirosław Jasiński
Waldemar Okoń

Igor Wójcik

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Michał Bieniek
Małgorzata Dajewska
Andrzej Mazur

Komisja Zakupów:
Ewa Modlińska
Patrycja Sikora
Dominika Sośnicka

Rada Artystyczna:
Łukasz Huculak
Barbara Ilkosz
Dominka Kluszczyk
Zbigniew Kraska
Piotr Lisowski
Dorota Miłkowska
Andrzej Saj

statut 12.12.2016