Sztuka Butów w Seulu (Żywa rzeźba - performans w 35. rocznicę Sztuki Butów)

Sztuka Butów w Seulu (Żywa rzeźba - performans w 35. rocznicę Sztuki Butów)

fotografia barwna, druk cyfrowy, płótno,
70 × 100 cm, ed. 2/4
nr inw. DTZSP/82; zakup 2006

Trzy fotografie z cyklu Sztuka Butów stanowią bezpośredni zapis miejsca i czasu w kontekście Żywej Rzeźby. Wynikają z podróży artysty odbytych na przestrzeni lat – w 1990 roku do USA i Kanady, w roku 1998 do Portugalii i Hiszpanii oraz w 2004 do Korei Południowej i Japonii. Pochodząc z różnych okresów, wskazują na procesualny charakter konsekwentnego performansu, aspekt zmienności i trwałości. Performans w Seulu był realizowany w 35. rocznicę Sztuki Butów.

Krzysztof Dobrowolski

Dzieła artysty