Autoobserwator I wersja III

Autoobserwator I wersja III
fotografia barwna, druk cyfrowy, płótno,
66 x 69 cm, ed. 2/4
nr inw. DTZSP/74; zakup 2006

Dzieła artysty