Złożenie do grobu

Złożenie do grobu

farba olejna, akrylowa; płótno na krośnie drewnianym; wym. 150 x 200 cm
zakup 2020

Złożenie do grobu to obraz wykonany techniką olejno-akrylową na płótnie. Dzieło o zwrocie wertykalnym łączące w sobie elementy figuratywne i abstrakcyjne, w którym nawarstwiają się kolejne plamy malarskie. W dolnej części dzieła znajduje się fragmentarycznie ukazane martwe ciało Chrystusa i trzymające go trzy dłonie, co jest malarskim cytatem z dzieła Caravaggia pt. Złożenie do grobu (1603-1604, olej na płótnie, Muzea Watykańskie). W dziele Sierpińskiego znajduje się on na tle intensywnie zielonej plamy malarskiej, która częściowo stanowi wizualną podstawę dla niego, ale również częściowo go przysłania. Całość tak ukształtowanej grupy malarskiej umieszczono na intensywnie czerwonym tle.

Główną zasadą kompozycyjną dzieła Sierpińskiego jest zatem kontrast pomiędzy kolorem zielonym a czerwonym z silnym akcentem kolorystycznym w postaci ciała Chrystusa. Ponadto, warto zauważyć, że zostało ono opracowane w szczegółowy sposób, natomiast zielone i czerwone plamy namalowano silnymi oraz szerokimi pociągnięciami pędzla. Trawestacja dzieła Caravaggia nie polega tylko cytacie malarskim, ale również nawiązaniu kompozycyjnym. Zielona plama malarska pod względem wielkości i kształtu przypomina zgrupowanie postaci, które w dziele włoskiego mistrza składają ciało Chrystusa do grobu.   

Praca stanowiła część cyklu dyplomowego Sierpińskiego pt. Destrukcja jako forma ekspresji obronionego w 2019 roku w Galerii JEST we Wrocławiu.

Jakub Zarzycki