Sponsored by

Sponsored by

malarstwo; papier, płyta pilśniowa; akwarela; 92,5 x 122,5 x 3,5 cm (w ramie)
nr inw. DTZSP/704, zakup 2015

Dzieła artysty